Những bài toán thường gặp về hàm mũ và logarit trong kỳ thi THPT Quốc gia

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Những bài toán thường gặp về hàm mũ và logarit trong kỳ thi THPT Quốc gia

  Bài toán trắc nghiệm phương trình mũ và phương trình logarit là bài toán được bắt gặp nhiều trong các đề thi THPT Quốc gia môn Toán, với nhiều dạng bài và độ khó từ mức cơ bản đến nâng cao.

  Để giúp các em học sinh khối 12 có thêm tài liệu tự học chủ đề phương trình mũ và phương trình logarit (Giải tích 12 chương 2), xa hơn là ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán, thầy Nguyễn Bảo Vương đã tổng hợp các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm phương trình mũ và phương trình logarit từ các đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán, đề tham khảo – đề minh họa – đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Tài liệu gồm 99 trang bao gồm 180 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm phương trình mũ và phương trình logarit có đáp án và lời giải chi tiết.

  Mục lục tài liệu các dạng toán phương trình mũ và phương trình logarit thường gặp trong kỳ thi THPTQG:

  PHẦN A. CÂU HỎI
  Dạng 1. Phương trình logarit (Trang 2).
  + Dạng 1.1 Phương trình logarit cơ bản (Trang 2).
  + Dạng 1.2 Biến đổi đưa về phương trình logarit cơ bản (Trang 4).
  + Dạng 1.3 Giải và biện luận phương trình logarit bằng phương pháp đưa về cùng cơ số (Trang 6).
  + Dạng 1.3.1 Phương trình logarit không chứa tham số (Trang 6).
  + Dạng 1.3.2 Phương trình logarit chứa tham số (Trang 7).
  + Dạng 1.4 Giải và biện luận phương trình logarit bằng phương pháp đặt ẩn phụ (Trang 7).
  + Dạng 1.4.1 Phương trình logarit không chứa tham số (Trang 7).
  + Dạng 1.4.2 Phương trình logarit chứa tham số và dùng định lý Vi-et để biện luận (Trang 8).
  + Dạng 1.4.3 Phương trình logarit chứa tham số và dùng phương pháp cô lập m để biện luận (Trang 9).
  + Dạng 1.5 Giải và biện luận phương trình logarit chứa tham số bằng phương pháp cô lập tham số (Trang 10).
  + Dạng 1.6 Giải và biện luận phương trình logarit bằng phương pháp hàm số (Trang 10).
  + Dạng 1.7 Giải và biện luận phương trình logarit bằng phương pháp khác (Trang 10).
  Dạng 2. Phương trình mũ (Trang 11).
  + Dạng 2.1 Phương trình mũ cơ bản (Trang 11).
  + Dạng 2.2 Giải và biện luận phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ (Trang 13).
  + Dạng 2.2.1 Phương trình mũ không chứa tham số (Trang 13).
  + Dạng 2.2.2 Phương trình mũ chứa tham số và dùng định lý Vi-et để biện luận (Trang 15).
  + Dạng 2.2.3 Phương trình mũ chứa tham số và dùng phương pháp cô lập m để biện luận (Trang 17).
  + Dạng 2.3 Giải và biện luận phương trình mũ bằng phương pháp logarit hóa (Trang 18).
  + Dạng 2.4 Giải và biện luận phương trình mũ bằng một số phương pháp khác (Trang 19).
  + Dạng 2.5 Phương pháp hàm số (Trang 19).
  Dạng 3. Phương trình kết hợp của mũ và logarit (Trang 19).
  + Dạng 3.1 Giải và biện luận bằng phương pháp đặt ẩn phụ (Trang 19).
  + Dạng 3.2 Giải và biện luận bằng phương pháp cô lập m (Trang 20).
  + Dạng 3.3 Giải và biện luận bằng phương pháp hàm số (Trang 21).

  PHẦN B. LỜI GIẢI THAM KHẢO
  Dạng 1. Phương trình logarit (Trang 21).
  + Dạng 1.1 Phương trình logarit cơ bản (Trang 21).
  + Dạng 1.2 Biến đổi đưa về phương trình logarit cơ bản (Trang 27).
  + Dạng 1.3 Giải và biện luận phương trình logarit bằng phương pháp đưa về cùng cơ số (Trang 32).
  + Dạng 1.3.1 Phương trình logarit không chứa tham số (Trang 32).
  + Dạng 1.3.2 Phương trình logarit chứa tham số (Trang 35).
  + Dạng 1.4 Giải và biện luận phương trình logarit bằng phương pháp đặt ẩn phụ (Trang 41).
  + Dạng 1.4.1 Phương trình logarit không chứa tham số (Trang 41).
  + Dạng 1.4.2 Phương trình logarit chứa tham số và dùng định lý Vi-et để biện luận (Trang 43).
  + Dạng 1.4.3 Phương trình logarit chứa tham số và dùng phương pháp cô lập m để biện luận (Trang 46).
  + Dạng 1.5 Giải và biện luận phương trình logarit chứa tham số bằng phương pháp cô lập tham số (Trang 50).
  + Dạng 1.6 Giải và biện luận phương trình logarit bằng phương pháp hàm số (Trang 52).
  + Dạng 1.7 Giải và biện luận phương trình logarit bằng phương pháp khác (Trang 53).
  Dạng 2. Phương trình mũ (Trang 57).
  + Dạng 2.1 Phương trình mũ cơ bản (Trang 57).
  + Dạng 2.2 Giải và biện luận phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ (Trang 62).
  + Dạng 2.2.1 Phương trình mũ không chứa tham số (Trang 62).
  + Dạng 2.2.2 Phương trình mũ chứa tham số và dùng định lý Vi-et để biện luận (Trang 69).
  + Dạng 2.2.3 Phương trình mũ chứa tham số và dùng phương pháp cô lập m để biện luận (Trang 79).
  + Dạng 2.3 Giải và biện luận phương trình mũ bằng phương pháp logarit hóa (Trang 84).
  + Dạng 2.4 Giải và biện luận phương trình mũ bằng một số phương pháp khác (Trang 85).
  + Dạng 2.5 Phương pháp hàm số (Trang 87).
  Dạng 3. Phương trình kết hợp của mũ và logarit (Trang 88).
  + Dạng 3.1 Giải và biện luận bằng phương pháp đặt ẩn phụ (Trang 88).
  + Dạng 3.2 Giải và biện luận bằng phương pháp cô lập m (Trang 91).
  + Dạng 3.3 Giải và biện luận bằng phương pháp hàm số (Trang 95).


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU