Những nhân tố chủ yếu nào đã làm cho thời tiết, khí hậu nước ta đa dạng và thất thường?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Những nhân tố chủ yếu nào đã làm cho thời tiết, khí hậu nước ta đa dạng và thất thường?
  Lời giải chi tiết
  Những nhân tố chủ yếu làm cho thời tiết, khí hậu nước ta đa dạng và thất thường:
  - Vị trí địa lí và lãnh thổ: làm cho khí hậu nước ta phân hóa Bắc - Nam rõ rệt, khí hậu thất thường, thường xuyên đón bão nhiệt đới, các thiên tai khác (lũ lụt, sương giá...).
  - Địa hình và hoàn lưu gió mùa:
  + Địa hình tạo nên sự phân hóa khí hậu theo độ cao.
  + Địa hình kết hợp với hướng gió làm cho khí hậu nước ta phân hóa Đông Tây (Đông Bắc, Tây Bắc ranh giới là dãy Hoàng Liên Sơn; phân hóa Bắc Nam ranh giới dãy Bạch Mã; mùa mưa-khô đối lập nhau giữa khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên và ven biển Trung Bộ....)