Những nước nào sử dụng các sản phẩm khai thác chủ yếu để xuất khẩu?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy cho biết:
  - Những nước nào khai thác than và dầu mỏ nhiều nhất?
  - Những nước nào sử dụng các sản phẩm khai thác chủ yếu để xuất khẩu?

  Lời giải chi tiết
  -
  Cácnước khai thác than và dầu mỏ nhiều nhất:
  + Khai thác than: Trung Quốc (1250 triệu tấn).
  + Khai thác dầu mỏ: A-rập Xê-út (431,12 triệu tấn).
  - Các nước sử dụng các sản phẩm khai thác chủ yếu để xuất khẩu: In-đê-nê-xi-a (xuất khẩu than), Ả -rập Xê-út và Cô –oét (xuất khẩu dầu mỏ).