Những vùng nào trên thế giới có nhiều động đất và núi lửa?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Những vùng nào trên thế giới có nhiều động đất và núi lửa?
  Lời giải chi tiết
  Những vùng trên thế giới có nhiều động đất và núi lửa là vùng ven bờ lục địa quanh Thái bình Dương: Đông Á, Đông Nam Á, bờ Tây châu Mỹ,...