Nối ô bên trái với ô bên phải, sao cho phù hợp về sông ở miền xích đạo, sông ở miền nhiệt đới gió mùa, sông ở miền đới lạnh

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪