Phân dạng và bài tập chuyên đề mệnh đề và tập hợp – Trần Quốc Nghĩa

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  01.png
  LTTK Education xin gửi đến bạn đọc tuyển chọn tài liệu Phân dạng và bài tập chương Mệnh đề và tập hợp do Trần Quốc Nghĩa sưu tầm và biên tập. Tài liệu gồm 48 trang với nội dung bao gồm:
  upload_2020-5-23_14-26-11.png Bài 1. Mệnh đề
  upload_2020-5-23_14-27-5.png A. Tóm tắt lý thuyết
  upload_2020-5-23_14-27-8.png B. Phương pháp giải toán
  upload_2020-5-23_14-28-2.png Dạng 1. Xác định mệnh đề. Tính đúng sai của mệnh đề
  upload_2020-5-23_14-28-5.png Dạng 2. Xác định mệnh đề đảo, mệnh đề phủ định của một mệnh đề
  upload_2020-5-23_14-28-7.png Dạng 3. Phương pháp chứng minh phản chứng
  upload_2020-5-23_14-28-10.png Dạng 4. Phát biểu định lý, định lý đảo dạng điều kiện cần, điều kiện đủ
  upload_2020-5-23_14-27-10.png C. Bài tập tự luận
  upload_2020-5-23_14-27-12.png D. Bài tập trắc nghiệm
  upload_2020-5-23_14-26-17.png Bài 2. Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp
  upload_2020-5-23_14-27-14.png A. Tóm tắt lý thuyết
  upload_2020-5-23_14-27-15.png B. Phương pháp giải toán
  upload_2020-5-23_14-27-50.png Dạng 1. Xác định tập hợp và các phép toán trên tập hữu hạn
  upload_2020-5-23_14-27-53.png Dạng 2. Xác định tập hợp các phép toán trên tập số thực
  upload_2020-5-23_14-27-56.png Dạng 3. Tập hợp con. Tập hợp bằng nhau
  upload_2020-5-23_14-27-58.png Dạng 4. Giải toán bằng biểu đồ Ven
  upload_2020-5-23_14-27-17.png C. Bài tập tự luận
  upload_2020-5-23_14-27-19.png D. Bài tập trắc nghiệm
  upload_2020-5-23_14-26-28.png Bài tập ôn tập chương


  learn-learning-education-knowledge-wisdom-studying-concept.jpg

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU


  L͢o͢ ͢â͢u͢ ͢l͢à͢ ͢s͢ự͢ ͢l͢ã͢n͢g͢ ͢p͢h͢í͢ ͢t͢r͢ữ͢ ͢l͢ư͢ợ͢n͢g͢ ͢c͢ả͢m͢ ͢x͢ú͢c͢.͢ ͢-͢ ͢A͢y͢n͢ ͢R͢a͢n͢d͢