Phân dạng và bài tập trắc nghiệm lũy thừa, mũ và logarit có đáp án – Nguyễn Bảo Vương

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Phân dạng và bài tập trắc nghiệm lũy thừa, mũ và logarit có đáp án – Nguyễn Bảo Vương

  Tài liệu được biên soạn bởi thầy Nguyễn Bảo Vương phân dạng và tuyển tập các bài tập trắc nghiệm lũy thừa, mũ và logarit có đáp án, các bài toán được sắp xếp theo từng nội dung trong SGK Giải tích 12 chương 2.

  BÀI 1. LŨY THỪA
  Dạng 1. Thực hiện phép tính, rút gọi biểu thức, lũy thừa.
  Dạng 2. So sánh các lũy thừa.
  BÀI 2. HÀM SỐ LŨY THỪA
  Dạng 1. Tập xác định của hàm số lũy thừa.
  Dạng 2. Tính chất hàm số lũy thừa.
  BÀI 3. LOGARIT
  Bảng tóm tắt công thức Mũ-loarrit thường gặp.
  Dạng 1. Tính giá trị biểu thức chứa logarit.
  Dạng 2. Các mệnh đề liên quan đến logarit.
  Dạng 3. Biểu diễn logarit này theo logarit khác.
  BÀI 4. HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LŨY THỪA
  Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số mũ – hàm số lũy thừa.
  Dạng 2. Tính đạo hàm các cấp hàm số mũ, hàm số logarit.
  Dạng 3. Tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số mũ – logarit.
  Dạng 4. Tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số mũ – logarit hàm nhiều biến.
  Dạng 5. Sự biến thiên của hàm số mũ – logarit.
  Dạng 6. Toán cực trị liên quan đến hàm số mũ – logarit.
  Dạng 7. Đọc đồ thị hàm số mũ – logarit.
  Dạng 8. Bài toán lãi suất.

  BÀI 5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ
  Dạng 1. Phương trình mũ không chứa tham số.
  + Bài toán tìm nghiệm phương trình mũ không có điều kiện nghiệm.
  + Bài toán tính điều kiện của các nghiệm phương trình mũ.
  + Bài toán biến đổi phương trình mũ.
  Dạng 2.Phương trình mũ chứa tham số.
  + Bài toán tìm m để phương trình mũ có nghiệm.
  + Bài toán tìm m để phương trình mũ có số nghiệm bằng k.
  + Bài toán tìm m để phương trình mũ có nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước.
  + Bài toán tìm m để phương trình mũ có nghiệm thuộc khoảng, đoạn cho trước.
  BÀI 6. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ
  Dạng 1. Bất phương trình không chứa tham số.
  + Bài toán bất phương trình cơ bản.
  + Bài toán bất phương trình mũ có điều kiện nghiệm.
  Dạng 2. Bất phương trình mũ chứa tham số.
  + Bài toán tìm m để bất phương trình có vô số nghiệm.
  + Bài toán tìm m để bất trình có nghiệm thuộc khoảng, đoạn, nữa khoảng cho trước.
  BÀI 7. PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT
  Dạng 1. Phương trình logarit không chứa tham số.
  + Bài toán tìm nghiệm của phương trình logarit (không có điều kiện nghiệm).
  + Bài toán tìm nghiệm của phương trình logarit có điều kiện nghiệm.
  Dạng 2. Phương trình logarit chứa tham số.
  + Bài toán tìm m để phương trình logarit có nghiệm.
  + Bài toán tìm m để phương trình logarit có nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước.
  + Bài toán tìm m để phương trình logarit có nghiệm thuộc khoảng cho trước.
  BÀI 8. BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT
  Dạng 1. Bất phương trình không chứa tham số.
  + Bài toán bất phương trình cơ bản (không có điều kiện nghiệm).
  + Bài toán bất phương trình logarit có điều kiện của nghiệm.
  Dạng 2. Bất phương trình logarit chứa tham số.
  + Bài toán tìm m để bất phương trình có nghiệm.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU


   
  Nguyễn Phú Hoàng thích bài này.