Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh chuyên đề mũ và logarit – Nguyễn Vũ Minh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tài liệu phân dạng và hướng dẫn cách giải các bài toán trắc nghiệm trong chuyên đề phương trình mũ và logarit. Nội dung tài liệu gồm các phần:
  + Phần I: Lũy thừa – Hàm số lũy thừa
  A. Lũy thừa
  B. Hàm số lũy thừa
  C. So sánh mũ – lũy thừa
  + Phần II: Logarit
  A. Công thức logarit
  B. Hàm số logarit
  C. So sánh logarit
  D. Đạo hàm mũ – logarit

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU