Phương pháp nguyên hàm từng phần

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

   

  Các file đính kèm:

  • 01.png
   01.png
   Kích thước:
   27.2 KB
   Đọc:
   14
  • 02.png
   02.png
   Kích thước:
   8.7 KB
   Đọc:
   13
  • 03.png
   03.png
   Kích thước:
   6.8 KB
   Đọc:
   13
  • 04.png
   04.png
   Kích thước:
   6.6 KB
   Đọc:
   13
  • 05.png
   05.png
   Kích thước:
   54.7 KB
   Đọc:
   14
  • 06.png
   06.png
   Kích thước:
   6.9 KB
   Đọc:
   13
  • 07.png
   07.png
   Kích thước:
   7 KB
   Đọc:
   12
  • 08.png
   08.png
   Kích thước:
   63 KB
   Đọc:
   12
  • 09.png
   09.png
   Kích thước:
   64.7 KB
   Đọc:
   12
  • 10.png
   10.png
   Kích thước:
   5.9 KB
   Đọc:
   14
  • 11.png
   11.png
   Kích thước:
   6.9 KB
   Đọc:
   11
  • 12.png
   12.png
   Kích thước:
   79.6 KB
   Đọc:
   14
  • 13.png
   13.png
   Kích thước:
   9.5 KB
   Đọc:
   13
  • 14.png
   14.png
   Kích thước:
   73.6 KB
   Đọc:
   12
  • 15.png
   15.png
   Kích thước:
   53.5 KB
   Đọc:
   13
  • 16.png
   16.png
   Kích thước:
   8.2 KB
   Đọc:
   12
  • 17.png
   17.png
   Kích thước:
   118.4 KB
   Đọc:
   12
  • 18.png
   18.png
   Kích thước:
   19.9 KB
   Đọc:
   15
  • 19.png
   19.png
   Kích thước:
   9.2 KB
   Đọc:
   10
  • 20.png
   20.png
   Kích thước:
   9.6 KB
   Đọc:
   11
  • 21.png
   21.png
   Kích thước:
   128.4 KB
   Đọc:
   12
  • 22.png
   22.png
   Kích thước:
   13.4 KB
   Đọc:
   11
  • 23.png
   23.png
   Kích thước:
   98.3 KB
   Đọc:
   11
  • 24.png
   24.png
   Kích thước:
   12 KB
   Đọc:
   13