Quan sát hình 16.1 (SGK trang 56), cho biết khu vực Đông Nam Á có các ngành công nghiệp chủ yếu nào? Phân bố ở đâu?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Quan sát hình 16.1 (SGK trang 56), cho biết khu vực Đông Nam Á có các ngành công nghiệp chủ yếu nào? Phân bố ở đâu?

  01.jpg

  Lời giải chi tiết

  Các ngành công nghiệp chủ yếu của Đông Nam Á:
  - Công nghiệp luyện kim (ở Mi-an-ma, Việt Nam, Phi-lip-pin).
  - Công nghiệp chế tạo máy (ở Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a...).
  - Công nghiệp hóa chất, lọc dầu (Việt Nam, In- đô-nê-xi-a, Thái Lan).
  - Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm (Việt Nam, Mi-an-ma, Phi-lip-pin...).
  ⟹ Các ngành công nghiệp phân bố chủ yếu ở vùng ven biển hoặc các đồng bằng châu thổ thuộc các quôc gia có nguồn tài nguyên khoáng sản và nông nghiệp tại chỗ phong phú.