Quan sát hình 2.1, em hãy chỉ một trong các đới có nhiều kiểu khí hậu và đọc tên các kiểu khí hậu thuộc đới đó

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 11/11/19
  Đề bài
  Quan sát hình 2.1, em hãy chỉ một trong các đới có nhiều kiểu khí hậu và đọc tên các kiểu khí hậu thuộc đới đó.

  01.jpg

  Lời giải chi tiết

  Đới khí hậu cận nhiệt, có các kiểu khí hậu:
  - Kiểu cận nhiệt địa trung hải.
  - Kiểu cận nhiệt gió mùa
  - Kiểu cận nhiệt lục địa
  - Kiểu núi cao