Quan sát hình 6.1, nhận xét sự phân bố dân cư các nước Đông Nam Á

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Quan sát hình 6.1, nhận xét sự phân bố dân cư các nước Đông Nam Á

  01.jpg

  Lời giải chi tiết

  Dân cư Đông Nam Á phân bố không đều:
  - Dân cư tập trung đông đúc ở khu vực đồng bằng ven biển các quốc gia Việt Nam, In-đô- nê-xi-a, Phi-lip-pin…Mật độ dân số cao trên 100 người/km2.
  - Các khu vực còn lại dân cư thưa thớt hơn, mật độ dân số phổ biến mức từ 1 – 50 người/km2.