Quan sát sơ đồ dưới đây, hãy phân tích sự ảnh hưởng của địa hình đến sự phân bố thực vật

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Quan sát sơ đồ dưới đây, hãy phân tích sự ảnh hưởng của địa hình đến sự phân bố thực vật.

  01.jpg

  Giải:

  Ảnh hưởng của địa hình đến sự phân bố thực vật
  Độ cao làm thay đổi điều kiện nhiệt ẩm theo độ cao nên hình thành các vành đai thực vật theo đai cao. Sườn đón gió, nhiều ánh sáng sinh vật phát triển mạnh hơn sườn khuất gió, thiếu ánh sáng.