Sách bài tập Lý 10 cơ bản - Bài 20: Các Dạng Cân Bằng. Cân Bằng Của Một Vật Có Mặt Chân Đế

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 20.1 trang 47 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10.
  Một chiếc thước đồng chất, tiết diện đều, dài L. Đặt thước lên bàn, một đầu sát mép bàn (H.20.1). Sau đó đẩy nhẹ thước cho nhô dần ra khỏi bàn. Gọi x là độ dài phần thước nhô ra. Khi thước bắt đầu rơi khỏi bàn thì x bằng
  01.JPG
  A.L/8
  B.L/4
  C.L/2
  D.3L/4
  Hướng dẫn trả lời:
  Chọn đáp án C

  Bài 20.2 trang 47 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10.
  Một khối lập phương đồng chất được đặt trên một mặt phẳng nhám (H.20.2). Hỏi phải nghiêng mặt phẳng đến góc nghiêng cực đại là bao nhiêu để khối lập phương không bị đổ ?
  02.JPG
  A. 150.
  B. 300.
  C. 450.
  D. 600.
  Hướng dẫn trả lời:
  Chọn đáp án C

  Bài 20.3 trang 47 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10.
  Một xe tải đang chạy trên một đoạn đường nghiêng. Xe cao 4 m ; rộng 2,4 m và có trọng tâm ở cách mặt đường 2,2 m (H.20.3). Hỏi độ nghiêng tối đa của mặt đường để xe không bị lật đổ ?
  03.JPG
  Hướng dẫn trả lời:
  04.JPG
  Xem AB là mặt chân đế (H.20.3.G).
  \(\tan {\alpha _m} = {{AH} \over {GH}} = {{1,2} \over {2,2}} = 0,5454\)
  αm = 28,60.

  Bài 20.4 trang 47 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10.
  Có ba viên gạch chồng lên nhau sao cho một phần của viên gạch trên nhô ra khỏi viên gạch dưới (H.20.4). Hỏi mép phải của viên gạch trên cùng có thể nhô ra khỏi mép phải của viên gạch dưới cùng một đoạn cực đại bằng bao nhiêu ? Cho biết chiều dài viên gạch bằng l.
  05.JPG
  Hướng dẫn trả lời:
  Giả sử viên gạch 2 không bị đổ thì viên gạch 3 chí được phép nhô ra khỏi viên
  gạch 2 cực đại là l/2 (H.20.4G).
  06.JPG
  Dùng quy tắc hợp lực song song cùng chiều ta thấy trọng tâm G của hai viên gạch 3 và 2 ở cách mép phải của viên gạch 2 môt đoan l/4. Do đó viên gạch 2 chỉ được phép nhô ra khỏi viên gạch 1 dưới cùng một đoạn l/4.
  Vậy viên gạch trên cùng chỉ được phép nhô ra khỏi mép phải của viên gạch dưới cùng một đoạn là :
  l/2 + l/4 = 3l/4