Sách bài tập Lý 8 - Bài 16: Cơ năng

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 16.1 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8.
  Trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng?
  A.Viên đạn đang bay.
  B.Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt sắt.
  C. Hòn bi đang lăn trên mặt đất.
  D. Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất.
  Giải
  => Chọn C. Hòn bi đang lăn trên mặt đất.

  Bài 16.2 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8.
  Ngân và Hằng quan sát một khách ngồi trong một toa tàu đang chuyển động :
  Ngân nói : “Người hành khách có động năng vì đang chuyển động”. Hằng phản đối : “Người hành khách không có động năng vì đang ngồi yên trên tàu”.
  Hỏi ai đúng, ai sai ? Tại sao ?
  Giải

  Ngân nói đúng, nếu lấy cây bên đường làm môc chuyển động.
  Hằng nói đúng, nếu lấy toa tàu làm mốc chuyển động

  Bài 16.3 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8.
  Mũi tên được bắn đi từ cái cung là nhờ năng lượng của mũi tên hay của cánh cung ? Đó là dạng năng lượng nào?
  Giải
  Mũi tên được bắn đi từ cái cung là nhờ năng lượng của cánh cung.
  Đó là thế năng.

  Bài 16.4 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8.
  Búa đập vào đinh làm đinh ngập sâu vào gỗ. Đinh ngập sâu vào gỗ là nhờ năng lượng nào ? Đó là dạng năng lượng gì?
  Giải
  Đinh ngập sâu vào gỗ là nhờ năng lượng của búa.
  Đó là động năng

  Bài 16.5 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8.
  Muốn đồng hồ chạy, hàng ngày ta phải lên dây cót cho nó. Đồng hồ hoạt động suốt một ngày nhờ dạng năng lượng nào?
  Giải
  Đồng hồ hoạt động suốt một ngày nhờ thế năng của dây cót

  Bài 16.6 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8.
  Phát biểu nào sau đây không đúng?
  A.Động năng là cơ năng của vật có được do đang chuyển động
  B.Vật có động năng có khả năng sinh công
  C. Động năng của vật không thay đổi khi vật chuyển động đều
  D. Động năng của vật chỉ phụ thuộc vận tốc, không phụ thuộc kJ lượng của vật
  Giải
  => Chọn D. Động năng của vật chỉ phụ thuộc vận tốc, không phụ thuộc kJ lượng của vật

  Bài 16.7 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8.
  Phát biểu nào sau đây không đúng?
  A.Cơ năng của vật phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn
  B. Một vật chỉ có khả năng sinh công khi có thế năng hấp dẫn
  C. Một vật càng lên cao thì thế năng hấp dẫn càng lớn
  D. Thế năng hấp dần của một vật phụ thuộc vào mốc tính độ cao.
  Giải
  => Chọn B. Một vật chỉ có khả năng sinh công khi có thế năng hấp dẫn

  Bài 16.8 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8.
  Bỏ qua sức cản của không khí. Tại vị trí nào vật không có thế năng? Một vật được ném lên theo phương xiên góc với phương nằm ngang từ vị trí A, rơi xuống mặt đất tại vị trí D (H. 16.1).
  08.jpg
  A. Vị trí A
  B. Vị trí B
  C. Vị trí c
  D. Vị trí D
  Giải
  => Chọn D. Vị trí D

  Bài 16.9 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8.
  Một vật nặng được móc vào một đầu lò xo treo như hình 16.2, cách mặt đất một khoảng nhất định. Khi vật ở trạng thái cân bằng hệ vật và lò xo có dạng cơ năng nào?
  09.jpg
  A.Động năng và thế năng hấp dẫn
  B.Chỉ có thế năng hấp dẫn
  C. Chỉ có thế năng đàn hồi
  D. Có cả thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi
  Giải:
  Chọn D. Có cả thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi

  Bài 16.10 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8.
  Một vật có khối lượng m được nâng lên độ cao h rồi thả rơi
  a)Tính công mà vật thực hiện được cho đến khi chạm mặt đất
  b) Lập công thức tính thế năng của vật ở độ cao h
  Giải:
  a) A = P.h = 10m.h
  b) Wt = P.h = 10mh