Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 10 Nâng Cao - Tứ Anh (Tổng Chủ Biên) - Mai Vi Phương (Chủ Biên) - Bộ Giáo Dục Đào Tạo

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Sách giáo khoa tiếng anh lớp 10 nâng cao được biên soạn theo chương trình nâng cao tiếng anh Trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được biên soạn theo chủ điểm gồm 16 đơn vị bài học.
  Giới thiệu: Sách giáo khoa tiếng anh 10 nâng cao gồm 16 Units:
  Unit 1 School Talks
  Unit 2 People Backgounds
  Unit 3 Daily Activities
  Unit 4 Special Education
  Consolidation 1
  Unit 5 Technology
  Unit 6 School Outdoor Activities
  Unit 7 The Mass Media
  Unit 8 Life in the Community
  Consolidation 2
  Unit 9 Undersea World
  Unit 10 Conservation
  Unit 11 National Parks
  Unit 12 Music
  Consolidation 3
  Unit 13 Theater and Movies
  Unit 14 The World Cup
  Unit 15 The Pacific Rim
  Unit 16 Historical Places
  Consolidation 4


  03.jpg

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU