Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 12 Nâng Cao - Tứ Anh (Tổng Chủ Biên) - Mai Vi Phương (Chủ Biên) - Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 12 Nâng Cao được chuẩn hóa theo khung chương trình của Bộ Giáo Dục. giúp các em rèn luyện các kĩ năng cơ bản nghe, nói, đọc viết bằng giọng phát âm chuẩn và các bài tập giúp các em rèn luyện để nâng cao các kĩ năng. Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 12 gồm 16 Units:
  Unit 1 Home life
  Unit 2 Cultural diversity
  Unit 3 Ways of socialising
  Unit 4 School education system
  Unit 5 Higher education
  Unit 6 Future jobs
  Unit 7 Economic reforms
  Unit 8 Life in the future
  Unit 9 Deserts
  Unit 10 Endangered species
  Unit 11 Books
  Unit 12 Water sports
  Unit 13 The 22nd Sea Games
  Unit 14 International organizations
  Unit 15 Women in society
  Unit 16 The association of southeast Asian nations


  09.jpg

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU