Sinh học 10 Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1. Các cấp độ tổ chức của thế giới sống

  a. Khái niệm
  • Thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc chặt chẽ:
  Nguyên tử → phân tử → bào quan → tế bào → mô → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể → quần thể → quần xã → hệ sinh thái → sinh quyển.

  [​IMG]
  • Các cấp tổ chức sống chính: Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.
  [​IMG]
  • Tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật.
  b. Tế bào
  • Là cấp tổ chức quan trọng vì nó biểu hiện đầy đủ các đặc tính của cơ thể sống.
  • Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ 1 hay nhiều tế bào và các tế bào chỉ được sinh ra bằng cách phân chia tế bào.
  2. Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống

  a. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc
  • Tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên.
  • Tổ chức sống cao hơn không chỉ có các đặc điểm của tổ chức sống cấp thấp mà còn có những đặc tính nổi trội hơn.
  [​IMG]
  b. Hệ thống mở và tự điều chỉnh
  • Hệ thống mở: Sinh vật ở mọi tổ chức đều không ngừng trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường → sinh vật không chỉ chịu sự tác động của môi trường mà còn góp phần làm biến đổi môi trường.
  • Mọi cấp độ tổ chức từ thấp đến cao đều có các cơ chế tự điều chỉnh để đảm bảo duy trì và điều hòa sự cân bằng trong hệ thống → hệ thống cân bằng và phát triển.
  c. Thế giới sống liên tục tiến hóa
  • Thế giới sinh vật liên tục sinh sôi nảy nở và không ngừng tiến hóa.
  • Các sinh vật trên Trái Đất đều có đặc điểm chung do có chung nguồn gốc nhưng luôn tiến hóa theo nhiều hướng khác nhau → thế giới sống đa dạng và phong phú.
  Theo LTTK Education tổng hợp