Sinh học 10 Bài 10: Tế bào nhân thực tiết 3

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  8. Khung xương tế bào:

  Bộ xương tế bào, bộ khung nâng đỡ của tế bào, cũng như mọi bào quan khác, nó nằm trong tế bào chất.
  • Cấu tạo: Gồm hệ thống các vi ống, vi sợi và sợi trung gian.
  [​IMG]
  • Chức năng: là giá đỡ cơ học cho tế bào, giữ cho tế bào động vật có hình dang ổn định, giúp các tế bào quan phân bố thêo trật tự xác định.
  9. Màng sinh chất:

  a. Cấu trúc của màng sinh chất:
  • Mô hình khảm động của màng sinh chất do Singơ và Nicônson đề nghị năm 1972.
  [​IMG]
  Quan điểm hiện nay về cấu trúc màng Màng sinh chất được cấu tạo bởi lớp kép lipid và protein, có thể là sợi, hình cầu, phân bố linh động ở các vị trí khác nhau
  • Lớp phân tử kép lipid: gồm 2 lớp phân tử lipid áp sát nhau.
   • Thành phần hóa học của màng lipid gồm có 2 loại: phospholipid và cholesterol
    • Các phân tử phospholipid xếp xen kẽ với nhau, thay đổi vị trí cho nhau -> tính linh động của màng tế bào.
    • Phospholipid là thành phần chính tạo nên lớp màng cơ bản của tế bào và là thành phần chính phụ trách sự vận chuyển thụ động vật chất qua màng
    • Cholesterol: là loại phân tử lipid nằm xen kẽ các phospholipid và rải rác trong 2 lớp màng. Tỉ lệ cholesterol càng cao thì màng càng cứng và bớt tính linh động
  • Các phân tử protein màng tế bào:
   • Protein xuyên màng
   • Protein ngoại vi
  • Cacbohydrat màng tế bào: có mặt dưới dạng các olygosaccharide Áo tế bào (cell coat): gồm 3 thành phần: lipid màng, protein xuyên màng và protein ngoại vi cùng với cacbohydrat glycosyl hóa tạo nên một lớp bao phủ tế bào gọi là áo tế bào.
  [​IMG]
  b. Chức năng của màng sinh chất:
  • Chức năng bảo vệ Bảo vệ cơ học:
   • Ngăn cách tế bào với môi trường bên ngoài
   • Bảo vệ vật chất bên trong tế bào được ổn định
   • Bảo vệ tế bào khỏi những tác động cơ học
  • Bảo vệ về mặt sinh lý
   • Điều hòa dòng trao đổi từ ngoài vào và từ trong ra
   • Bắt giữ và đào thải kẻ thù xâm nhập vào tế bào
  • Chức năng thông tin – miễn dịch
  • Chức năng trao đổi chất
  • Chức năng vận chuyển các chất qua màng
  10. Các cấu trúc bên ngoài màng sinh chất:

  a. Thành tế bào:

  [​IMG]
  • Tế bào thực vật có thành tế bào là xenlulô
  • Nấm: thành tế bào là kitin.
  • Chức năng: quy định hình dạng và bảo vệ tế bào.
  b. Chất nền ngoại bào:
  • Cấu tạo: glicôprôtêin, các chất vô cơ, hữu cơ.
  • Chức năng: giúp tế bào thu nhận thông tin.
  Theo LTTK Education tổng hợp