Sinh học 10 Bài 28: Thực hành Quan sát một số vi sinh vật

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1. Các loại vi sinh vật

  1.1. Vi sinh vật nhân sơ

  Dựa vào hình dạng của các loại vi sinh vật chia vi sinh vật thành các loại:
  [​IMG]
  Các loại vi sinh vật nhân sơ
  1.2. Vi sinh vật nhân thực

  [​IMG]
  Các loại VSV nhân thực
  2. Nhuộm đơn phát hiện vi sinh vật trong khoang miệng
  • Cách tiến hành:
   • Nhỏ một giọt nước cất lên lam kính.
   • Dùng tăm tre lấy một ít bựa răng trong khoang miệng.
   • Đặt bựa răng gần giọt nước → làm thành dịch huyền phù, dàn mỏng.
   • Hong khô ròi đặt giấy lọc lên tiêu bản, nhỏ một giọt thuốc nhuộm lên giấy lọc khoảng 20 giây rồi lấy ra.
   • Rửa nhẹ tiêu bản bằng nước cất, hong khô.
   • Quan sát dưới kính hiển vi vẽ hình.
  3. Nhuộm đơn phát hiện nấm men
  • Cách tiến hành:
   • Lấy một giọt dung dịch đường có ngâm váng dưa hay bánh men nhỏ lên lam kính.
   • Thao tác tiếp như thí nghiệm 1.
   • Quan sát và vẽ hình.
  Theo LTTK Education tổng hợp