Sinh học 6 Bài 39: Quyết - Cây dương xỉ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Quan sát cây dương xỉ.
  a. Cơ quan sinh dưỡng
  [​IMG]

  Hình 1: Cây dương xỉ

  • Có rễ, thân, lá thật có mạch dẫn
  • Lá non cuộn lại ở đầu
  • Lá già có cuống dài, có nhiều túi bào tử
  b. Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ
  [​IMG]

  Hình 2: Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ

  1- Các túi bào tử ở mặt dưới của một phần lá

  2- Túi bào tử với vòng cơ 3- Bào tử

  4- Nguyên tản phát triển từ bào tử

  5- Cây dương xỉ con mọc ra từ nguyên tản

  [​IMG]

  Hình 3: Quá trình phát triển của dương xỉ

  2. Một vài loại dương xỉ thường gặp
  [​IMG]

  Hình 4: Một số loại dương xỉ thường gặp

  3. Quyết cổ đại và sự hình thành than đá
  [​IMG]

  Hình 5: Khu rừng Quyết cổ đại

  Do sự biến đổi của vỏ trái đất, rừng quyết bị chết và chôn vùi sâu dưới đất, dưới tác dụng của Vi khuẩn, sức nóng, sức ép của tầng trên trái đất mà chúng trở thành than đá


  Bài tập minh họa
  Bài 1:
  Điểm giống nhau và khác nhau của Rêu và Dương xỉ.

  Hướng dẫn:

  [​IMG]

  Bài 2:
  Hãy vẽ sơ đồ tóm tắt chu trình sinh sản của dương xỉ?

  Hướng dẫn:
  [​IMG]

  Bài 3:
  Điền từ thích hợp vào dấu ba chấm (...)

  • Dương xỉ là những cây đã có ..1.. , ..2.. ,..3.. thật sự.
  • Lá non dương xỉ bao giờ cũng…………4………
  • Khác với rêu, bên trong thân, lá dương xỉ đã có ……5….. giữ chức năng vận chuyển nước, muối khoáng và chất dinh dưỡng.
  • Dương xỉ sinh sản bằng …6…. như rêu nhưng khác rêu ở chỗ có………7..… do bào tử phát triển thành.
  Hướng dẫn:
  • Dương xỉ là những cây đã có rễ , thân , lá thật sự.
  • Lá non dương xỉ bao giờ cũng cuộn tròn ở đầu
  • Khác với rêu, bên trong thân, lá dương xỉ đã có mạch dẫn giữ chức năng vận chuyển nước, muối khoáng và chất dinh dưỡng.
  • Dương xỉ sinh sản bằng bào tử như rêu nhưng khác rêu ở chỗ có nguyên tản do bào tử phát triển thành.