Sinh học 6 Bài 42: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Cây hai lá mầm và cây một lá mầm
  [​IMG]

  Hình 1: Cây một lá mầm và cây hai lá mầm

  [​IMG]

  Bảng 1: Phân biệt cây một lá mầm và hai lá mầm

  • Cây một lá mầm: có rễ chùm, thân cỏ hoặc thân cột, gân lá hình cung hoặc song song và hoa thường có 4 hoặc 5 cánh. Ví dụ: lúa, ngô, rẻ quạt...
  • Cây hai lá mầm: có rễ cọc, thân gỗ, thân cỏ hoặc thân leo, gân lá hình mạng và hoa thường có 3 hoặc 6 cánh. Ví dụ: Dừa cạn, rau má, cải, nhãn...
  2. Đặc điểm phân biệt giữa lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm
  • Đặc điểm chủ yếu để phân biệt giữa lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm là số lá mầm của phôi.
  • Ngoài ra còn một vài dấu hiệu phân biệt khác như kiểu rễ, kiểu gân lá, dạng thân, số cánh hoa...
  • Ta đã biết thực vật hạt kín rất đa dạng, trong thiên nhiên có thể gặp những trường hợp ngoại lệ, ví dụ: có cây hoa không cánh hoặc ngược lại rất nhiều cánh, lá của một vài cây Hai lá mầm có khi có các gân chính xếp hình cung,…Trong những trường hợp này, để nhận biết cây thuộc lớp nào cần phải dựa vào nhiều đặc điểm khác nhau chứ không thể chỉ dựa vào một đặc điểm nào đó.


  [​IMG]

  Hình 2: Cây hai lá mầm và một lá mầm


  Bài tập minh họa
  Bài 1:
  Hãy tìm các đặc điểm phù hợp với mỗi lớp.


  [​IMG]

  Hướng dẫn:
  1- a, c, f, g
  2- b, d, e, h