Sinh học lớp 12 cơ bản - Bài 7: Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Báo cáo thực hành
  I. Nội dung thực hành
  1. Quan sát các dạng đột biến số lượng NST trên tiêu bản cố định
  - Đặt tiêu bản lên kính hiển vi
  - Quan sát toàn bộ tiêu bản ở dưới vật kính 10× để xác định vị trí của những tế bào đã nhìn thấy NST.
  - Chỉnh vào vùng có nhiều tế bào và chuyển sang quan sát ở vật kính 40×.
  2. Làm tiêu bản tạm thời và quan sát NST.
  Làm tiêu bản của tinh hoàn châu chấu đực:
  - Dùng kéo cắt bỏ cánh, chân của châu chấu.
  - Tay trái cầm phần đầu ngực, tay phải kéo phần bụng ra sẽ thấy 1 số nội quan trong đó có tinh hoàn.
  - Đưa tinh hoàn lên phiến kính, nhỏ vài giọt nước cất.
  - Dùng kim mổ tách mỡ xung quanh tinh hoàn.
  - Nhỏ vài giọt oocxein axetic lên tinh hoàn để nhuộm trong thời gian từ 15 – 20 phút.
  - Đậy lá kính, dùng ngón tay ấn nhẹ lên mặt lá kính cho tế bào dàn đều và làm vỡ tế bào để NST tung ra.
  - Đưa tiêu bản lên kính quan sát.
  - Đếm số lượng và quan sát hình thái của từng NST.
  II. Kết quả quan sát
  [​IMG]
  Đột biến số lượng NST ở rễ hành (4n)
  [​IMG]
  NST ở tinh hoàn châu chấu đực