Số học 6 - Chương 2 - Làm quen với số nguyên âm

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 1 trang 68 sgk toán 6 tập 1. Hình 35 minh họa một phần các nhiệt kế (tính theo độ C):
  a) Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế.
  b) Trong hai nhiệt kế a và b, nhiệt độ nào cao hơn ?
  [​IMG]
  Bài giải:
  a) $-3^0$ đọc là âm 3 độ; $-2^0$ đọc là âm 2 độ; $0^0$ đọc là 0 độ; $2^0$ đọc là 2 độ; $3^0$ đọc là 3 độ
  b) $-2^0$ cao hơn $-3^0$

  Bài 2 trang 68 sgk toán 6 tập 1. Đọc độ cao của địa điểm sau:
  a) Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét (thuộc Nê-pan) là 8848 mét (cao nhất thế giới);
  b) Độ cao của đáy vực Ma-ri-an (thuộc vùng biển Phi-líp-pin là -11 524 mét ( sâu nhất thế giởi).
  Bài giải:
  a) Đỉnh núi Ê-vơ-rét cao 8848m.
  b) Đáy vực Ma-ri-an cao âm 11524m

  Bài 3 trang 68 sgk toán 6 tập 1. Người ta còn dùng số nguyên để chỉ thời gian trước Công nguyên. Chẳng hạn, nhà toán học Pi-ta-go sinh năm -570 nghĩa là ông sinh năm 570 trước Công nguyên.
  Hãy viết số (nguyên âm) chỉ năm tổ chức Thế vận hội đầu tiên, biết rằng nó diễn ra năm 776 trước Công nguyên.
  Bài giải:
  Thế vận hội đầu tiên tổ chức vào năm -776.
  Bài 4 trang 68 sgk toán 6 tập 1.
  a)
  Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở hình 36.
  [​IMG]
  b) Hãy ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -10 và -5 vào trục số ở hình 37.
  [​IMG]
  Bài giải:
  Gợi ý
  : Các bạn đếm số đoạn thẳng để điền các số vào trục.
  a) -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
  [​IMG]
  b)
  [​IMG]
  -10, -9, -8,-7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

  Bài 5 trang 68 sgk toán 6 tập 1. Vẽ một trục số và vẽ:
  - Những điểm nằm cách điểm \(O\) ba đơn vị,
  - Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm \(0\).
  Bài giải
  Hai điểm \(3\) và \(-3\) cách đều điểm \(O\) ba đơn vị.
  Ba cặp điểm biểu diễn ba cặp số nguyên cách đều điểm \(O\) và \(A\) và \(A'\),\(B\) và \(B'\), \(C\) và \(C'\).
  [​IMG]