Số từ và lượng từ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Soạn bài: Số từ và lượng từ
  I. Số từ

  Câu 1: Các từ in đậm bổ sung ý nghĩa cho danh từ đứng sau nó để biểu thị số lượng sự vật, hoặc biểu thị thứ tự.  [​IMG]
  Câu 2: Một đôi là các cụm danh từ. Phần trung tâm gồm có đôi là danh từ chỉ đơn vị, một là số từ. Như vậy đôi trong câu (a) không phải số từ.


  Câu 3: Lấy ví dụ về cụm danh từ có các từ tá, cặp, chục.

  + Một tá bút chì

  + Một cặp bánh giày

  + Một chục trứng gà

  II. Lượng từ

  Câu 1: Các cụm danh từ là:

  + các hoàng tử

  + những kẻ thua trận

  + cả mấy vạn tướng lĩnh

  - Các từ in đậm trên là lượng từ, chúng giống với số từ ở vị trí cùng đứng trước danh từ, khác với số từ ở ý nghĩa:

  + Số từ chỉ số lượng hoặc thứ tự của sự vật;

  + Lượng từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật.


  Câu 2 Đặt các cụm danh từ có các lượng từ trên vào mô hình cụm danh từ:

  [​IMG]
  + Câu có lượng từ mang ý nghĩa toàn thể như: Tết nguyên đán, tất cả học sinh được nghỉ học một tuần.

  + Câu có lượng từ mang ý nghĩa tập hợp hay phân phối như: Cô giáo chủ nhiệm căn dặn từng học sinh trước khi nghỉ hè.

  III. Luyện tập

  Câu 1:

  + Số từ chỉ số lượng: một canh, hai canh, ba canh, năm cánh.

  + Số từ chỉ thứ tự: canh bốn, canh năm.

  Câu 2: Các từ trăm, ngàn, muôn là số từ chỉ số lượng, có ý nghĩa tượng trưng cho số lượng rất nhiều.

  Câu 3:

  - Giống nhau về ý nghĩa giữa hai từ này là chỉ sự tách ra từng sự vật, từng cá thể.

  - Khác nhau là:

  + từng mang ý nghĩa lần lượt, có trình tự, hết cái này đến cái khác.

  + mỗi mang ý nghĩa nhấn mạnh sự tách biệt, không có nghĩa lần lượt theo trình tự.