Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 1 - CHÍNH TẢ: BÁC ĐƯA THƯ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Phương pháp:
  - Em tập chép lại chính xác, đúng và đẹp một đoạn bài Bác đưa thư.
  - Điền đúng vần inh và uynh.
  - Điền đúng chữ c và k
  + viết k khi đứng trước i, e, ê, iê, ia
  + viết c trước các vần còn lại.
  1. Tập chép : bài Bác đưa thư (từ “Bác đưa thư” đến “mồ hôi nhễ nhại”).
  2. Điền vần : inh hay uynh ?
  [​IMG]
  Đáp án : bình hoa, khuỳnh tay
  3. Điền chữ : c hay k ?
  [​IMG]
  Đáp án : cú mèo, dòng kênh.