Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 1 - CHÍNH TẢ: CÁI BỐNG

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Phương pháp:
  - Em viết nắn nót và trình bày sạch sẽ.
  - Điền đúng vần anh, ach
  - Điền đúng chữ ng và ngh :
  + viết ngh khi đứng trước i, e, ê, iê, ia
  + viết ng trước các vần còn lại.
  1. Nghe – viết : bài Cái Bống.
  2. Điền vần : anh hay ach ?
  [​IMG]
  Đáp án : hộp bánh, túi xách tay
  3. Điền chữ : ng hay ngh ?
  [​IMG]
  Đáp án : ngà voi, chú nghé