Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 1 - CHÍNH TẢ: CÂU ĐỐ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Phương pháp :
  - Em viết nắn nót và trình bày sạch sẽ.
  - Điền đúng vần anh, ach
  - Điền đúng chữ ng và ngh :
  + viết ngh khi đứng trước i, e, ê, iê, ia
  + viết ng trước các vần còn lại.
  1. Tập chép :
  Câu đố
  Con gì bé tí
  Chăm chỉ suốt ngày
  Bay khắp vườn cây
  Tìm hoa gây mật ?
  [​IMG]
  2. Điền chữ :
  a) ch hay tr ?
  thi …ạy …anh bóng
  Đáp án : thi chạy, tranh bóng
  b) v, d hay gi ?
  …ỏ trứng …ỏ cá cặp …a
  Đáp án : vỏ trứng, giỏ cá, cặp da