Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 1 - CHÍNH TẢ: NGÔI NHÀ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Phương pháp:
  - Em chép lại chính xác, đúng và đẹp khổ thơ 3 bài Ngôi nhà.
  - Điền đúng vần iêu, yêu
  - Điền đúng chữ c và k :
  + viết k khi đứng trước i, e, ê (iê, ia)
  + viết c trước các vần còn lại.
  1. Tập chép : bài Ngôi nhà (khổ thơ 3)
  2. Điền vần iêu hay yêu ?
  Hiếu chăm ngoan, học giỏi, có năng kh´… vẽ. Bố mẹ rất … quý Hiếu.
  Đáp án :
  Hiếu chăm ngoan, học giỏi, có năng khiếu vẽ. Bố mẹ rất yêu quý Hiếu.
  3. Điền chữ : c hay k ?
  [​IMG]
  Đáp án :
  Ông trồng cây cảnh. Bà kể chuyện. Chị xâu kim.
  Ghi nhớ :
  [​IMG]