Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 1 - CHÍNH TẢ: NGƯỠNG CỬA

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Phương pháp:
  - Em chép lại chính xác, đúng và đẹp khổ cuối bài thơ Ngưỡng cửa
  - Điền đúng vần ăt, ăc
  - Điền đúng chữ g và gh :
  + viết gh khi đứng trước i, e, ê
  + viết g trước các vần còn lại.
  1. Tập chép : bài Ngưỡng cửa (khổ thơ cuối).
  2. Điền vần : ăt hay ăc ?
  [​IMG]
  Đáp án :
  + Họ bắt tay chào nhau.
  + Bé treo áo lên mắc.
  3. Điền chữ : g hay gh ?
  [​IMG]
  Đã hết giờ đọc, Ngân …ấp truyện, …i lại tên truyện. Em đứng lên, kê lại bàn …ế ngay ngắn, trả sách lại cho thư viện rồi vui vẻ ra về.
  Đáp án :
  Đã hết giờ đọc, Ngân gấp truyện, ghi lại tên truyện. Em đứng lên, kê lại bàn ghế ngay ngắn, trả sách lại cho thư viện rồi vui vẻ ra về.