Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: BÔNG HOA NIỀM VUI

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Tập chép : Bông hoa Niềm Vui ( từ Em hãy hái … đến cô bé hiếu thảo )
  ? Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ?
  Em, Chi, Một, Một.
  2. Tìm những từ ngữ chứa tiếng có hoặc :
  a. Trái nghĩa với khỏe : yếu
  b. Chỉ con vật nhỏ, sống thành đàn, rất chăm chỉ : kiến.
  c. Cùng nghĩa với bảo ban : khuyên
  3. Đặt câu để phân biệt các từ trong mỗi cặp :
  a. rối – dối ; rạ - dạ
  - Cuộn chỉ bị rối tung lên.
  - Nói dối là hành động rất xấu.
  - Cánh đồng sau khi gặt xong chỉ còn trơ lại những gốc rạ.
  - Gọi dạ bảo vâng.
  b. mỡ - mở ; nữa – nửa
  - Con mèo cố với hộp mỡ trên bếp để ăn vụng.
  - Cô giáo mở cửa và bước vào lớp.
  - Em phải cố gắng học tập nhiều hơn nữa.
  - Minh chia cho em một nửa gói kẹo.