Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: CÂY DỪA

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Nghe – viết : Cây dừa (8 dòng thơ đầu).
  ? Nhận xét về cách trình bày các dòng thơ.
  Đây là thể thơ lục bát. Dòng thứ nhất viết lùi 1 ô, dòng thứ hai viết sát lề.
  2.
  a) Hãy kể tên các loài cây bắt đầu bằng s hoặc x.
  Gợi ý : sắn, xà cừ, sấu, sim, sầu riêng, sung, sen, si, súng, sâm, sậy, xả, xoan, xà nu, xương rồng,…
  b) Tìm các tiếng có vần in hoặc inh, có nghĩa như sau :
  - Số tiếp theo số 8 : số chín
  - (Quả) đã đến lúc ăn được : chín
  - Nghe (hoặc ngửi) rất tinh, rất nhạy : thính
  3. Có bạn chép đoạn thơ sau của nhà thơ Tố Hữu nhưng quên viết hoa nhiều tên riêng. Em hãy giúp bạn sửa lại cho đúng.
  Ta đi giữa ban ngày
  Trên đường cái, ung dung ta bước.
  Đường ta rộng thênh thang tám thước
  Đường bắc sơn, đình cả, thái nguyên
  Đường qua tây bắc, đường lên điện biên
  Đường cách mạng, dài theo kháng chiến…​
  Trả lời :
  Ta đi giữa ban ngày
  Trên đường cái, ung dung ta bước.
  Đường ta rộng thênh thang tám thước
  Đường Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên
  Đường qua Tây Bắc, đường lên Điện Biên
  Đường cách mạng, dài theo kháng chiến…​