Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Nghe – viết : Cây và hoa bên lăng Bác (từ Sau lăng … đến tỏa hương ngào ngạt.)
  ?
  Tìm và tập viết các tên riêng có trong bài chính tả.
  - Các tên riêng có trong bài chính tả : Sơn La, Nam Bộ.
  2. Tìm các từ :
  a) Bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau :
  - Chất lỏng, dùng để thắp đèn, chạy máy,… : dầu
  - Cất, giữ kín, không để cho ai thấy hoặc biết : giấu
  - (Qủa, lá) rơi xuống đất : rụng
  b) Có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :
  - Cây nhỏ, thân mềm, làm thức ăn cho trâu, bò, ngựa : cỏ
  - Đập nhẹ vào vật cứng cho kêu :
  - Vật dùng để quét nhà : chổi.