Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: ĐÀN BÊ CỦA ANH HỒ GIÁO

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Nghe – viết :
  Đàn bê của anh Hồ Giáo
  Giống như những đứa trẻ quấn quýt bên mẹ, đàn bê cứ quẩn vào chân anh Hồ Giáo. Những con bê đực chốc chốc lại ngừng ăn, nhảy quẩng lên rồi chạy đuổi nhau thành một vòng tròn xung quanh anh. Những con bê cái thì rụt rè. Có con sán vào lòng anh, quơ quơ đôi chân lên như đòi bế.
  ? Tìm tên riêng trong bài chính tả.
  Tên riêng : Hồ Giáo
  2. Tìm các từ :
  a) Bắt đầu bằng ch hoặc tr :
  - Chỉ nơi tập trung đông người mua bán : chợ
  - Cùng nghĩa với đợi : chờ
  - Trái nghĩa với méo : tròn
  b) Có thanh hỏi hoặc thanh ngã :
  - Chỉ hiện tượng gió rất mạnh, gây mưa to, có sức phá hoại dữ dội : bão
  - Cùng nghĩa với cọp, hùm : hổ
  - Trái nghĩa với bận : rảnh
  3. Thi tìm nhanh :
  Gợi ý :
  a) Những từ bắt đầu bằng ch hoặc tr chỉ các loài cây.
  - Những từ bắt đầu bằng ch : chè, chanh, chuối, chùm ngây, chà là, chay, chôm chôm, …
  - Những từ bắt đầu bằng tr : tre, trúc, trầu, tràm, trò, trâm bầu, trứng cá, trắc,…
  b) Những từ có thanh hỏi hoặc thanh ngã chỉ các đồ dùng.
  - Những từ có thanh hỏi : tủ, giỏ, chảo, chổi, bàn chải, kim chỉ, tẩy, …
  - Những từ có thanh ngã : đĩa, đũa, dĩa, chõ, võng, tã, …