Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: GÀ "TỈ TÊ" VỚI GÀ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Tập chép : Gà “tỉ tê” với gà (Từ Khi mẹ gà thong thả… đến gần mồi ngon lắm !)
  ?
  - Những câu nào là lời mẹ gà nói với con ?
  - Cần dùng những dấu câu nào để ghi lời gà mẹ ?
  Trả lời :
  - Những câu là lời mẹ gà nói với con là : “cúc… cúc… cúc”, “Không có gì nguy hiểm. Các con kiếm mồi đi !”, “cúc, cúc, cúc”, “Lại đây mau các con, mồi ngon lắm !”.
  - Những dấu câu để ghi lời gà mẹ là : dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.
  2. Điền vào chỗ trống ao hay au ?
  S… mấy đợt rét đậm, mùa xuân đã về. Bên cây g… ngoài đồng, từng đàn s… chuyền cành lao x… . Gió rì r… như báo tin vui, giục người ta m… đón ch… xuân mới.
  Trả lời :
  Sau mấy đợt rét đậm, mùa xuân đã về. Bên cây gạo ngoài đồng, từng đàn sáo chuyền cành lao xao . Gió rì rào như báo tin vui, giục người ta mau đón chào xuân mới.
  3.
  a) Điền vào chỗ trống r, g hay gi ?
  - bánh …án, con …án, …án giấy.
  - …ành dụm, tranh …ành, …ành mạch
  Trả lời :
  - bánh rán, con gián, dán giấy.
  - dành dụm, tranh giành, rành mạch
  b) Tìm các từ có tiếng chứa vần et hoặc ec :
  - Chỉ một loại bánh để ăn Tết : bánh tét.
  - Gợi tiếng kêu của lợn : eng éc
  - Chỉ mùi cháy : khét
  - Trái nghĩa với yêu : ghét