Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: HAI ANH EM

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Tập chép : Hai anh em ( từ Đêm hôm ấy … đến của anh.)
  ?
  - Tìm những câu nói lên suy nghĩ của người em trong bài chính tả.
  Anh mình còn phải nuôi vợ con. Nếu phần lúa của mình cũng bằng phần của anh thì thật không công bằng.
  - Suy nghĩ của người em được ghi với dấu câu nào ?
  Suy nghĩ của người em được ghi sau dấu hai chấm và trong dấu ngoặc kép.
  2. Tìm 2 từ có tiếng chứa vần ai, 2 từ có tiếng chứa vần ay.
  - Từ có tiếng chứa vần ai : bài học, bãi cát, thất bại, dẻo dai, tóc dài, cái chai, cãi cọ, gai, gái, số hai, hài hước, hái hoa, sợ hãi, lái xe, mái nhà, mài chơi, con nai, …
  - Từ có tiếng chứa vần ay : bay cao, số bảy, ớt cay, cày cấy, dày vò, dạy dỗ, đáy ao, đôi giày, gảy đàn, hay hát, lung lay, xe máy, nhảy nhót , …
  3. Tìm các từ :
  a. Chứa tiếng bắt đầu bằng s hay x :
  - Chỉ thầy thuốc : bác sĩ.
  - Chỉ tên một loài chim : chim sẻ
  - Trái nghĩa với đẹp : xấu
  b. Chứa tiếng có vần ât hay âc :
  - Trái nghĩa với còn : mất
  - Chỉ động tác ra hiệu đồng ý bằng đầu : gật
  - Chỉ chỗ đặt chân để bước lên thềm nhà (hoặc cầu thang) : bậc