Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Nghe – viết : Một trí khôn hơn trăm trí khôn (từ Một buổi sáng … đến lấy gậy thọc vào hang)
  ?
  - Tìm câu nói của người thợ săn.
  Có mà trốn đằng trời !
  - Cho biết câu nói ấy được đặt trong dấu gì ?
  Dấu ngoặc kép.
  2. Tìm các tiếng :
  a) Bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau :
  - Kêu lên vì vui mừng : reo
  - Cố dùng sức để lấy về : giật
  - Rắc hạt xuống đất để mọc thành cây : gieo
  b) Có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :
  - Ngược lại với thật : giả
  - Ngược lại với to : nhỏ
  - Đường nhỏ và hẹp trong làng xóm, phố phường : ngõ
  3.
  a) Điền vào chỗ trống r, d hay gi ?
  Tiếng chim cùng bé tưới hoa
  Mát trong từng …ọt nước hòa tiếng chim.
  Vòm cây xanh, đố bé tìm
  Tiếng nào …iêng ữa trăm nghìn tiếng chung.
  Định Hải
  Trả lời :
  Tiếng chim cùng bé tưới hoa
  Mát trong từng giọt nước hòa tiếng chim.
  Vòm cây xanh, đố bé tìm
  Tiếng nào riêng giữa trăm nghìn tiếng chung.
  b) Ghi vào những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?
  Văng từ vườn xa
  Chim cành tho the
  Ríu ríu đầu nhà
  Tiếng bầy chim sẻ.
  Em đứng ngân ngơ
  Nghe bầy chim hót
  Bầu trời cao vút
  Trong lời chim ca.
  Thanh Quế
  Trả lời :
  Vẳng từ vườn xa
  Chim cành thỏ thẻ
  Ríu ríu đầu nhà
  Tiếng bầy chim sẻ.
  Em đứng ngẩn ngơ
  Nghe bầy chim hót
  Bầu trời cao vút
  Trong lời chim ca.