Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: NGÔI TRƯỜNG MỚI

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Nghe – viết : Ngôi trường mới (từ Dưới mái trường mới… đến hết)
  ? Tìm các dấu câu được dùng trong bài chính tả.
  - Dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm than.
  2. Thi tìm nhanh các tiếng có vần ai hoặc ay.
  Gợi ý :
  - ai : bài học, cãi cọ, cái bút, dẻo dai, tóc dài, bài học, bãi biển, gai góc, sợ hãi, hài hước, mải chơi, con nai, chải tóc, …
  - ay : bay nhảy, bày vẽ, ớt cay, đi cày, gãy cây, gảy đàn, hay ho, may áo, nảy nở, nhảy nhót, nước chảy, say sưa, vay mượn, xay thóc, …
  3. Thi tìm nhanh các tiếng.
  a. Bắt đầu bằng s hoặc x:
  Gợi ý :
  - s : sà xuống, sang trọng, buổi sáng, cặp sách, sạch sẽ, màu sắc, hoa sen, chim sẻ, ốc sên, son phấn, sông suối, sơn nhà, sung sướng, sừng trâu, sức lực, …
  - x : xa xôi, xanh xao, xăng xe, cái xẻng, xẻ gỗ, xin nghỉ, xinh xắn, xích lô, xong xuôi, xông mặt, xuống thuyền, xúc cát, …
  b. Có thanh ngã hoặc thanh hỏi:
  - Thanh ngã : ngã xuống, ngỡ ngàng, vỡ tan, vẽ tranh, trũng xuống, chõng tre, sợ hãi, hũ bạc, vững vàng, nói khẽ, …
  - Thanh hỏi : con khỉ, khỏe mạnh, khổ sở, sả, chim sẻ, giá rẻ, mải mê, mỏ chim, mở cửa, vẻ đẹp, vỏ cam, vở viết, nhỏ bé, nhổ cỏ, ăn phở,…