Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Nghe – viết: Sự tích cây vú sữa (từ Từ các cành lá … đến như sữa mẹ)
  ? Những câu văn nào có dấu phẩy ? Em hãy đọc lại từng câu đó.
  - Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây.
  - Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh rồi chín.
  - Môi cậu vừa chạm vào, một dòng sữa trắng trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.
  (Đọc và ngắt hơi giữa các dấu phẩy)
  2. Điền vào chỗ trống ng hay ngh?
  …ười cha, con …é, suy …nghĩ, …on miệng.
  Trả lời : người cha, con nghé, suy nghĩ, ngon miệng
  3. Điền vào chỗ trống:
  a. tr hay ch ?
  con …ai, cái …ai, …ồng cây, …ồng bát.
  Trả lời : con trai, cái chai, trồng cây, chồng bát
  b. at hay ac ?
  bãi c…, c… con, lười nh…, nhút nh…
  Trả lời : bãi cát, các con, lười nhác, nhút nhát.