Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: VIỆT NAM CÓ BÁC

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Nghe – viết :
  Việt Nam có Bác
  Bác là non nước trời mây,
  Việt Nam có Bác mỗi ngày đẹp hơn.
  Còn cao hơn đỉnh Trường Sơn,’
  Nghìn năm chung đúc tâm hồn ông cha.
  Điệu lục bát, khúc dân ca,
  Việt Nam có Bác, Bác là Việt Nam.​
  Lê Anh Xuân​
  ? Tìm các tên riêng trong bài chính tả.
  Các tên riêng trong bài chính tả : Việt Nam, Bác, Trường Sơn.
  2. Điền vào chỗ trống d, r hay gi ? Đặt dấu hỏi hay dấu ngã trên những chữ in đậm ?
  Thăm nhà Bác
  Anh dắt em vào cõi Bác xưa
  Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa
  Có hồ nước lặng sôi tăm cá
  Có bươi cam thơm, mát bóng ¨ừa.
  Có ¨ào râm bụt đo hoa quê
  Như cổng nhà xưa Bác trở về
  Có bốn mùa ¨au tươi tốt lá
  Như nhưng ngày cháo bẹ măng tre...
  Nhà gác đơn sơ một góc vườn
  Gô thường mộc mạc, chăng mùi sơn¨

  ... mây chiếu cói, đơn chăn gối
  Tủ nhỏ vừa treo mấy áo sờn.
  Tố Hữu
  Trả lời :
  Anh dắt em vào cõi Bác xưa
  Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa
  Có hồ nước lặng sôi tăm cá
  Có bưởi cam thơm, mát bóng dừa.
  Có rào râm bụt đỏ hoa quê
  Như cổng nhà xưa Bác trở về
  Có bốn mùa rau tươi tốt lá
  Như những ngày cháo bẹ măng tre...
  Nhà gác đơn sơ một góc vườn
  Gỗ thường mộc mạc, chẳng mùi sơn

  Giường mây chiếu cói, đơn chăn gối
  Tủ nhỏ vừa treo mấy áo sờn.
  3. Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống :
  a)
  - rời hay dời ?
  tàu … ga. Sơn Tinh … từng dãy núi đi.
  - giữ hay rữ ?
  Hổ là loài thú … Bộ đội canh … biển trời.
  Trả lời :
  - tàu rời ga.
  - Sơn Tinh dời từng dãy núi đi.
  - Hổ là loài thú dữ.
  - Bộ đội canh giữ biển trời.
  b)
  - hay lả ?
  Con cò bay … bay la. Không uống nước …
  - hay vỏ ?
  Anh trai em tập … … cây sung xù xì.
  Trả lời :
  - Con cò bay lả bay la.
  - Không uống nước.
  - Anh trai em tập .
  - Vỏ cây sung xù xì.