Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHỮ HOA: A, Ă, Â

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Phương pháp :
  - Chữ hoa A, Ă, Â nằm trong nhóm chữ hoa có nét tương đồng.
  - Viết chữ hoa đều nét, đúng kích cỡ theo quy định.
  - Với các câu ứng dụng : chữ đầu câu phải viết hoa.
  [​IMG]
  a. Chữ hoa A gồm 3 nét.
  -Nét 1: Gần giống nét móc ngược trái nhưng hơi lượn ở phía trên và nghiêng về bên phải.
  -Nét 2: Là nét móc phải.
  -Nét 3 : Là nét lượn ngang.
  b. Chữ hoa Ă, Â: giống như chữ hoa A nhưng có thêm dấu phụ.
  -Chữ Ă: thêm nét cong dưới nằm trên đỉnh chữ A.
  -Chữ Â: thêm hai nét thẳng xiên tạo thành dấu mũ úp xuống đỉnh chữ A
  2. Tập viết :
  a. Viết chữ : A, Ă. Â
  b. Viết ứng dụng:
  - Anh em thuận hòa.
  - Ăn chậm nhai kĩ.