Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHỮ HOA: M, N

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Phương pháp :
  - Chữ hoa M, N nằm trong nhóm chữ hoa có nét tương đồng.
  - Viết chữ hoa đều nét, đúng kích cỡ theo quy định.
  - Với các câu ứng dụng : chữ đầu câu phải viết hoa.
  [​IMG]
  a. Chữ M : gồm 4 nét :
  - Nét 1 : nét móc ngược phải.
  - Nét 2 : nét thẳng đứng.
  - Nét 3 : nét xiên phải
  - Nét 4 : nét móc xuôi phải.
  b. Chữ N : gồm 3 nét :
  - Nét 1 : nét móc ngược phải.
  - Nét 2 : nét thắng xiên
  - Nét 3 : nét móc xuôi phải.
  2. Tập viết :
  a. Tập viết chữ : M, N
  b. Viết ứng dụng :
  - Miệng nói tay làm.
  - Nghĩ trước nghĩ sau.