Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU: CÂU KIỂU AI LÀ GÌ ? KHẲNG ĐỊNH. PHỦ ĐỊNH. MỞ RỘNG VỐN TỪ : ĐỒ DÙNG HỌC TẬP

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:
  a. Em là học sinh lớp 2.
  - Ai là học sinh lớp 2 ?
  b. Lan là học sinh giỏi nhất lớp.
  - Ai là học sinh giỏi nhất lớp ?
  c. Môn học em yêu thích nhất là Tiếng Việt.
  Môn học em yêu thích nhất là môn gì ?
  2. Tìm những cách nói có nghĩa giống với nghĩa của các câu sau :
  a. Mẩu giấy không biết nói.
  - Mẩu giấy đâu có biết nói gì.
  - Mẩu giấy có biết nói gì đâu.
  b. Em không thích nghỉ học.
  - Em có thích nghỉ học đâu.
  - Em đâu có thích nghỉ học.
  c. Đây không phải đường đến trường.
  - Đây có phải đường đến trường đâu.
  - Đây đâu phải đường đến trường.
  3. Tìm các đồ dùng học tập ẩn trong tranh sau. Cho biết mỗi đồ vật ấy được dùng để làm gì.
  [​IMG]
  - Chổi : quét nhà.
  - Sách : đọc bài.
  - Vở : viết bài.
  - Cặp sách : đựng sách vở và đồ dùng học tập.
  - Tẩy : tẩy sạch nét chữ bị hỏng.
  - Bút chì : viết bài, vẽ tranh
  - Ngoài ra có thể kể thêm tác dụng của : thước kẻ, com pa, ê ke, tẩy.