Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ CHIM CHÓC. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI Ở ĐÂU ?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Xếp tên các loài chim cho trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp
  (cú mèo , gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh)
  a) Gọi tên theo hình dáng : chim cánh cụt, cú mèo, vàng anh
  b) Gọi tên theo tiếng kêu : tu hú, cuốc, quạ
  c) Gọi tên theo cách kiếm ăn: bói cá, gõ kiến, chim sâu,
  2. Dựa vào những bài tập đọc đã học, trả lời các câu hỏi sau :
  a) Bông cúc trắng mọc ở đâu ?
  - Bông cúc trắng mọc bên bờ rào, giữa đám cỏ dại.
  b) Chim sơn ca bị nhốt ở đâu ?
  - Chim sơn ca bị nhốt ở trong lồng.
  c) Em làm thẻ mượn sách ở đâu ?
  - Em làm thẻ mượn sách ở thư viện.
  3. Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu hỏi sau :
  a) Sao chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của trường.
  Sao chăm chỉ họp ở đâu ?
  b) Em ngồi ở dãy bàn thứ tư, bên trái.
  Em ngồi ở đâu ?
  c) Sách của em để trên giá sách.
  Sách của em để ở đâu ?