Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ : TỪ NGỮ VỀ CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH KIỂU CÂU: AI LÀM GÌ?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Hãy kể tên những việc em đã làm ở nhà giúp cha mẹ.
  Gợi ý : quét nhà, rửa bát, sắp xếp góc học tập gọn gàng, giúp cha mẹ dọn phòng ngủ, phòng khách, căn bếp, cắm hoa, phơi đồ, nhặt rau, trông em, cho gà, vịt ăn …
  2. Em tìm các bộ phận câu trả lời cho từng câu hỏi Ai ? , Làm gì ?
  a. Chi đến tìm bông cúc màu xanh.
  b. Cây xòa cành ôm cậu bé.
  c. Em học thuộc đoạn thơ.
  d. Em làm ba bài tập toán
  [​IMG]
  3. Chọn và sắp xếp các từ ở ba nhóm sau thành câu:
  [​IMG]