Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ LOÀI THÚ. DẤU CHẤM, DẤU PHẨY

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Chọn cho mỗi con vật trong tranh vẽ bên một từ chỉ đúng đặc điểm của nó :
  tò mò, nhút nhát, dữ tợn, tinh ranh, hiền lành, nhanh nhẹn.
  [​IMG]
  Trả lời :
  - Cáo tinh ranh.
  - Thỏ nhút nhát.
  - Nai hiền hành.
  - Gấu tò mò.
  - Sóc nhanh nhẹn.
  - Hổ dữ tợn.
  2. Hãy chọn tên con vật thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây :
  (thỏ, voi, hổ (cọp), sóc)
  a) Dữ như hổ (cọp).
  b) Nhát như thỏ.
  c) Khỏe như voi.
  d) Nhanh như sóc.
  3. Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống :
  Từ sáng sớm ... Khánh và Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thăm vườn thú ... Hai chị em mặc quần áo đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang ... Ngoài đường ... người và xe đi lại như mắc cửi. Trong vườn thú ... trẻ em chạy nhảy tung tăng.
  Trả lời :
  Từ sáng sớm, Khánh và Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thăm vườn thú. Hai chị em mặc quần áo đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang. Ngoài đường, người và xe đi lại như mắc cửi. Trong vườn thú, trẻ em chạy nhảy tung tăng.