Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM. DẤU PHẨY

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Ghép những tiếng sau thành những từ có hai tiếng : yêu, thương, quý, mến, kính.
  Trả lời : yêu thương, yêu quý, yêu mến, thương yêu, quý mến, mến yêu, mến thương, kính yêu, kính mến.
  2. Em chọn từ ngữ nào điền vào chỗ trống để tạo thành câu hoàn chỉnh ?
  a. Cháu … ông bà
  b. Con … cha mẹ
  c. Em … anh chị
  Trả lời :
  a. Kính yêu, yêu thương, yêu mến, kính mến, thương yêu, …
  b. Kính yêu, yêu thương, yêu mến, kính mến, thương yêu, …
  c. yêu mến, yêu quý, thương yêu, yêu thương,…
  3. Nhìn tranh, nói 2-3 câu về hoạt động của mẹ và con.
  [​IMG]
  Gợi ý: Mẹ đang ôm em bé ngủ trong vòng tay. Bé Lan khoe với mẹ điểm mười đỏ chói cô mới chấm sáng nay. Mẹ mỉm cười hạnh phúc, khen bé Lan chăm ngoan.
  4. Có thể đặt dấu phẩy vảo chỗ nào trong mỗi câu sau ?
  a. Chăn màn quần áo được xếp gọn gàng.
  b. Giường tủ bàn ghế được kê ngay ngắn.
  c. Giày dép mũ nón được để đúng chỗ.
  Trả lời :
  a. Chăn màn, quần áo được xếp gọn gàng.
  b. Giường tủ, bàn ghế được kê ngay ngắn.
  c. Giày dép, mũ nón được để đúng chỗ.