Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH. CÂU KIỂU AI LÀM GÌ?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Hãy tìm 3 từ ngữ nói về tình cảm yêu thương giữa anh chị em.
  - Gợi ý : đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, đùm bọc, chăm sóc, giúp đỡ, thương yêu, yêu quý, nhường nhịn,…
  2. Sắp xếp các từ ở ba nhóm sau thành câu :
  1 2 3
  anh khuyên bảo anh
  chị chăm sóc chị
  em trông nom em
  chị em giúp đỡ nhau
  anh em
  Gợi ý :
  Ailàm gì ?
  Anhchăm sóc (khuyên bảo, trông nom, giúp đỡ) em.
  Chịchăm sóc (khuyên bảo, trông nom, giúp đỡ) em.
  Emgiúp đỡ anh (chị).
  Chị emkhuyên bảo (chăm sóc, trông nom, giúp đỡ) nhau.
  Anh emkhuyên bảo (chăm sóc, trông nom, giúp đỡ) nhau.
  3. Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào dấu ba chấm?
  Bé nói với mẹ ...
  - Con xin mẹ tờ giấy để viết thư cho bạn Hà ...
  Mẹ ngạc nhiên :
  - Nhưng con đã biết viết đâu ...
  Bé đáp :
  - Không sao mẹ ạ ! Bạn Hà cũng chưa biết đọc ...
  Theo Tiếng cười tuổi học trò.
  Trả lời :
  Bé nói với mẹ :
  - Con xin mẹ tờ giấy để viết thư cho bạn Hà.
  Mẹ ngạc nhiên :
  - Nhưng con đã biết viết đâu?
  Bé đáp :
  - Không sao mẹ ạ ! Bạn Hà cũng chưa biết đọc.