Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI. CÂU KIỂU AI THẾ NÀO?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Chọn mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó : nhanh , chậm, khỏe, trung thành.
  [​IMG]
  1. Trâu khỏe.
  2. Rùa chậm
  3. Chó trung thành
  4. Thỏ nhanh
  2. Thêm hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đây :
  Gợi ý :
  - đẹp, cao, khỏe ;
  + Đẹp như tiên.
  + Cao như sếu (cái sào).
  + Khỏe như trâu (voi).
  - nhanh, chậm, hiền ;
  + Nhanh như sóc. (thỏ)
  + Chậm như sên (rùa)
  + Hiền như Bụt.
  - trắng, xanh, đỏ;
  + Trắng như tuyết (vôi, trứng gà bóc)
  + Xanh như tàu lá.
  + Đỏ như gấc (son) .
  3. Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau :
  a. Mắt con mèo nhà em tròn …
  -> như hạt nhãn.
  b. Toàn thân nó phủ một lớp tro, mượt ...
  -> như nhung.
  c. Hai tai nó nhỏ xíu như …
  -> hai cái mộc nhĩ.