Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU: TỪ CHỈ SỰ VẬT. CÂU KIỂU AI LÀ GÌ?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Phương pháp :
  - Từ chỉ sự vật như : con người, đồ vật, con vật, cây cối, …
  - Câu Ai là gì ? dùng để giới thiệu.
  1. Tìm những từ ngữ chỉ sự vật (người, đồ vật, con vật, cây cối, …) được vẽ dưới đây:
  [​IMG]
  - Từ chỉ người : bộ đội, công nhân.
  - Đồ vật : ô tô, máy bay
  - Con vật : con voi, con trâu
  - Cây cối : cây dừa, cây mía
  2. Tìm các từ ngữ chỉ sự vật có trong bảng sau:
  [​IMG]
  Đáp án: bạn, bảng, phượng vĩ, cô giáo, nai, thước kẻ, học trò, sách, thầy giáo, cá heo.
  3. Đặt câu theo mẫu dưới đây:
  [​IMG]
  Gợi ý:
  [​IMG]